Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 21. ledna 2018
Ohlášky
Petr Borský
20.01.2018 21:31:53
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 21. ledna 2018 do 28. ledna 2018
       
Neděle       21. leden 2018 Běla   3. neděle v mezidobí / sv. Anežka Římská, panna a mučednice
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
 
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Oldřicha Kršku, manželku Františku
                  a syna Miloslava
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za všechny svěřené farnosti
   
Pondělí 22. ledna 2018 Slavomír sv. Vincenc, jáhen a mučedník
               
P. T. Kvasnička 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
P. T. Kvasnička 13:30 hod. Kunětice pohřební mše sv. za zemřelou paní Věru Skutilovou
   
Úterý 23. ledna 2018 Zdeněk sv. Ildefons
 
P. T. Kvasnička 07:00 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 16:30 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře
   
Středa 24. ledna 2018 Milena Památka sv. Františka Saleského,biskupa a učitele církve
   
P. T. Kvasnička 07:00 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
 
 
P. T. Kvasnička 15:30 hod. Býšť výuka náboženství - na faře
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována (intence nezadána)
   
P. T. Kvasnička 18:45 hod. Býšť katechismus - na faře
   
Čtvrtek 25. ledna 2018 Miloš Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
   
P. T. Kvasnička 07:00 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
   
 
 
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
     
Pátek 26. ledna 2018 Zora Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
   
P. T. Kvasnička 07:00 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
   
 
P. T. Kvasnička 17:20 hod. Sezemice tichá adorace
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za (intence nezadána), 
po skončení mše sv.  společná modlitba svatého růžence a sdílení - na faře
   
Sobota  27. leden 2018 Ingrid sv. Anděla Mericiová, panna
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována (intence dle zadání)
     
Neděle       28. leden 2018 Otýlie       4. neděle v mezidobí / sv. Tomáš Akvinský, kněz 
                                                                       a učitel církve
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována ke cti, chvále a slávě Boží
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za živé i zemřelé z rodin Vohralíkovy, 
  Jirsovy a Borských
       
Oznámení:
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“