Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 22. dubna 2018
Ohlášky
Petr Borský
22.04.2018 08:48:23

22. 4. 2018 – 4. neděle velikonoční sbírka na kněžský seminář a formaci bohoslovců

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv. za Ladislava Lenarda

11:00 Býšť mše sv. za Jaroslava Brandejse a rodinu

 

23. 4. pondělí svátek sv. Vojtěcha

14:00 Sezemice pohřební mše sv. za zemřelého pana Vítězslava Hadrabu

19:00 Sezemice mše sv. za paní Vlastu Zelenou a celou rodinu a Josefu Brendlovou s rodinou

 

24. 4. úterý; sv. Jiří 7:00 – 11:00 služba ve věznici

16:30 Sezemice náboženství na faře

19:30 Sezemice přípravné setkání na noc kostelů

 

25. 4. Středa svátek sv. Marka, evangelisty 7:00 – 11:00 služba ve věznici

15:45 Býšť náboženství na faře

17:00 Býšť mše sv.

17:45 Býšť katechismus na faře

 

26. 4. čtvrtek 7:00 – 11:00 služba ve věznici

17:00 Dašice mše sv.

 

27. 4. pátek 7:00 – 11:00 služba ve věznici

17:20 Sezemice adorace

18:00 Sezemice mše sv., poté setkání na faře a modlitba sv. růžence

 

28. 4. sobota

18:00 Kunětice mše sv.

 

29. 4. 2018 – 5. neděle velikonoční

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv.

11:00 Býšť poutní slavnost sv. Jiří
            mše sv. za rodinu Benišovu a Štěpánkovu

 

Minulé neděle sbírka na repatriaci migrantů do zemí středního Východu: Kunětice 120,-; Sezemice 3656,-; Dašice 120,-; Býšť 5317,- . Všem dárcům upřímné poděkování

 

Přílohy:
oh4NEVEL2018.pdf

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“