Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 29. dubna 2018
Ohlášky
Petr Borský
29.04.2018 08:17:08

29. 4. 2018 – 5. neděle velikonoční

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv.

11:00 Býšť poutní slavnost sv. Jiří

mše sv. za rodinu Benišovu a Štěpánkovu

 

30. 4. pondělí 11:00 – 16:00 služba ve věznici

19:00 Sezemice mše sv.

 

1. 5. úterý; sv. Josefa Dělníka

18:00 Sezemice mše sv. kaple sv. Josefa

 

2. 5. Středa památka sv. Atanáše, biskupa, učitele církve, 12:00 – 16:00 služba ve věznici

16:30 Býšť adorace a příležitost ke svátosti smíření

17:00 Býšť mše sv.

17:45 Býšť katechismus na faře

 

3. 5. čtvrtek svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 12:00 – 16:00 služba ve věznici

17:00 Prachovice mše sv. a mariánská pobožnost

 

4. 5. pátek 12:00 – 16:00 služba ve věznici

17:00 Sezemice adorace se Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce, příležitost ke svátosti smíření

18:00 Sezemice mše sv. za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce, na faře modlitba sv. růžence a setkání se Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce

 

5. 5. sobota

8:00 Sezemice mše sv. na smír za hříchy a rouhání proti Mariinu Božskému mateřství

15:00 Sezemice mše sv. a křest Malvíny Josefíny Malé

18:00 Kunětice mše sv. , poté májová pobožnost

 

6. 5. 2018 – 6. neděle velikonoční

misijní koláč

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv.

11:00 Býšť mše sv. za Josefa Ježka

15:00 Bělečko mše sv.

 

Minulé neděle sbírka na kněžský seminář a formaci bohoslovců: Kunětice 120,-; Sezemice 2526,-; Dašice 1028, Býšť 3490,- . Všem dárcům upřímné poděkování

 

Přílohy:
oh5NEVEL2018.pdf

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“