Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 1. října 2023
Ohlášky
Petr Borský
30.09.2023 19:45:44

 

01. 10. 2023 r. / 26. Neděle v mezidobí / (A)/ 1. neděle v měsíci „dětská mše sv.“

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za zdraví a Boží ochranu pro rodinu Matušů a všech z rodiny/

11:00 – Býšť /int. „dantis“- úmysl bpa Mieczyslawa Mokrzyckiego ze Lvova/

 

 

02.10. Pondělí

 

 

03.10. Úterý

 

 

04.10. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

- Eucharistická adorace /vystavení Nejsvětější Svatosti do 18.00 hod./- „Angelus Domini“

 

 

05.10. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

06.10. Pátek /1. pátek v měsíci/

 

17:00 – Sezemice (Eucharistická adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice /int. za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce/

 

 

07.10. Sobota /1. sobota v měsíci/

 

08:00 – Sezemice (mariánská mše sv.) – /int. za nemocné/

 

08:30 – Sezemice /Generální úklid kostela (po mariánské mši sv.)/

 

09:00 – 11.00 – návštěva nemocných po farnostech (Sezemice-Dašice-Býšť)

 

11:30 – Sezemice /křestní bohoslužba/: Elijah Papp

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností)/

 

 

08. 10. 2023 r. / 27. Neděle v mezidobí / (A)/

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice

11:00 – Býšť

 

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu