Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 15. října 2023
Ohlášky
Petr Borský
14.10.2023 15:35:00

 

15. 10. 2023 r. / 28. Neděle v mezidobí / (A)/

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za+Jaroslavu Rychlou a Boží ochranu pro pana Rudolfa/

11:00 – Býšť

 

 

16.10. Pondělí

 

 

17.10. Úterý

 

11:00 – Sezemice /pohřební bohoslužba: +Liliana Mátlová/

 

 

18.10. Středa /Svátek sv. Lukáše, evangelisty/

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

- Eucharistická adorace /vystavení Nejsvětější Svatosti do 18.00 hod./- „Angelus Domini“

 

 

19.10. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

20.10. Pátek

 

17:30 – Sezemice (Eucharistická adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice

 

 

21.10. Sobota

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností)/

 

 

22. 10. 2023 r. / 29. Neděle v mezidobí / (A)/ sbírka na misie:“misijní díla“

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za +Ludmilu Neugebaerovou, manžela, rodiče a vnuka Radima/

11:00 – Býšť /int. za Marii Vondroušovou a pozůstalou rodinu/

 

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu