Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 22. října 2023
Ohlášky
Petr Borský
21.10.2023 11:22:55

 

22. 10. 2023 r. / 29. Neděle v mezidobí / (A)/ sbírka na misie:“misijní díla“

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za +Ludmilu Neugebaerovou, manžela, rodiče a vnuka Radima/

11:00 – Býšť /int. za Marii Vondroušovou a pozůstalou rodinu/

 

 

23.10. Pondělí

 

 

24.10. Úterý

 

 

25.10. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)/int. za farníky/

- Eucharistická adorace /vystavení Nejsvětější Svátosti do 18.00 hod./- „Angelus Domini“

 

 

26.10. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)/int. za Erika a jeho rodinu/

+ /křestní bohoslužba/: „Prokop“ Erik Souček

 

 

27.10. Pátek

 

17:30 – Sezemice (Eucharistická adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice /int. za farníky/

 

 

28.10. Sobota

 

11:00 – Sezemice /křestní bohoslužba/: Anežka Rynešová

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností)/int. za farníky/

 

 

29. 10. 2023 r. / 30. Neděle v mezidobí / (A)/

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za živou a zemřelou rodinu Pulpanovou/

11:00 – Býšť /int. za farníky/

 

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu