Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 29. října 2023
Ohlášky
Petr Borský
27.10.2023 09:59:10

 

29. 10. 2023 r. / 30. Neděle v mezidobí / (A)/

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za živou a zemřelou rodinu Pulpanovou/

11:00 – Býšť /int. za farníky/

 

 

30.10. Pondělí

 

 

31.10. Úterý

 

 

01.11. Středa /Slavnost VŠECH SVATÝCH/

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice /int. na dobrý úmysl dárce/

 

 

02.11. Čtvrtek /Vzpomínka na všechny věrné zemřelé/

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice /kaple P. Marie – hřbitov/- dušičková pobožnost a požehnáni hrobů

 

 

03.11. Pátek /1. pátek v měsíci/ mše sv. v 17:00 hod. – Sezemice (zimní období/čas)

 

16:00 – Sezemice (Eucharistická adorace a svátost smíření)

17:00 – Sezemice /int. za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce/

 

 

04.11. Sobota /1. sobota v měsíci/

 

08:00 – Sezemice (mariánská mše sv.) – /int. za nemocné/

 

09:00 – 11.00 – návštěva nemocných po farnostech (Sezemice-Dašice-Býšť)

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností)//int.za +otce Milana a živou rodinu/

 

 

05. 11. 2023 r. / 31. Neděle v mezidobí / (A)/ 1. neděle v měsíci „dětská mše sv.“

pojištění kostelu a kapli - sbírka

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za +Annu Vrbiakovou/

11:00 – Býšť /int. za farníky/

 

 

Získání plnomocných odpustků: 1.možnost ( 1.11. - 2.11): svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl Sv. Otce. – při návštěvě kostela: Otče náš a vyznáni viry. 2.možnost ( 1.11. - 8.11): svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl Sv. Otce – při návštěvě hřbitova modlitba za zemřelé.

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu