Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 5. listopadu 2023
Ohlášky
Petr Borský
04.11.2023 12:44:04

 

05. 11. 2023 r. / 31. Neděle v mezidobí / (A)/ 1. neděle v měsíci „dětská mše sv.“

pojištění kostelu a kapli - sbírka

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za +Annu Vrbiakovou/

11:00 – Býšť /int. za farníky/

 

 

06.11. Pondělí

 

 

07.11. Úterý

 

 

08.11. Středa /mše sv. v 16:00 hod. Býšť(zimní období/čas)/

 

16:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)/int. za farníky/

- Eucharistická adorace /vystavení Nejsvětější Svatosti do 16:45 hod./- „Angelus Domini“

 

 

09.11. Čtvrtek /Svátek Posvěcení lateránské baziliky/

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

10.11. Pátek /mše sv. v 17:00 hod. – Sezemice(zimní období/čas)/

 

16:30 – Sezemice (Eucharistická adorace a svátost smíření)

17:00 – Sezemice /int. za +Josefa Dědka a celý ten rod/

 

 

11.11. Sobota

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností)/ /int. za farníky/

 

 

12. 11. 2023 r. / 32. Neděle v mezidobí / (A)/

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za +Karla Sedlaříka, syna a rodiče z obojí strany/

11:00 – Býšť /int. za farníky/

 

 

Získání plnomocných odpustků: 1.možnost ( 1.11. - 2.11): svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl Sv. Otce. – při návštěvě kostela: Otče náš a vyznáni viry. 2.možnost( 1.11. - 8.11): svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl Sv. Otce – při návštěvě hřbitova modlitba za zemřelé.

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu