Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 7. dubna 2024
Ohlášky
Petr Borský
13.04.2024 19:39:01

 

07. 04. 2024 r. /2. Neděle velikonoční / (B)/ Neděle Božího Milosrdenství

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. na dobrý úmysl dárce/

11:00 – Býšť /int. za farníky/

 

 

08.04. Pondělí

 

 

09.04. Úterý

 

 

10.04. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření „před/po“ mši sv.) – /int. za farníky/

+ Eucharistická adorace /vystavení Nejsvětější Svatosti do 18:00 hod./- „Angelus Domini“

 

 

11.04. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) – /int. na úmysl dárce: viz diář/

 

 

12.04. Pátek

 

17:00 – Sezemice (Eucharistická adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice/int. za farníky/

 

 

13.04. Sobota

 

11:00 – Sezemice (požehnaní: za 50 let manželství)

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností) /int. za farníky/

 

 

14. 04. 2024 r. /3. Neděle velikonoční / (B)/

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za +Jaroslava Neugebauera, manželku, vnuka Radima Sokoláře a dvoje rodiče/

11:00 – Býšť /int. za farníky/

 

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu