Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 12. května 2024
Ohlášky
Petr Borský
11.05.2024 11:53:08

 

12.05. 2024 r. /7. Neděle velikonoční / (B)/ Den matek

 

08:00 – Dašice – /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za +babičku Marii a za živé a zemřelé z rodu/

11:00 – Býšť /int. za +Marii Hrádkovou a rodinu Markovu/

 

 

13.05. Pondělí

 

 

14.05. Úterý

 

 

15.05. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) – /int. za farníky/

po mši sv.: májová pobožnost

 

 

16.05. Čtvrtek (Svátek sv. Jana Nepomuckého)

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) – /int. na úmysl dárce: viz diář/

po mši sv.: májová pobožnost

 

 

17.05. Pátek

 

17:30 – Sezemice (Eucharistická adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice – / int. na poděkování za dar života pro vnoučata /

po mši sv.: májová pobožnost

 

 

18.05. Sobota

 

11:00 – Sezemice (křestní bohoslužba): Tobiáš Kašpar

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností) /int. za farníky/

po mši sv.: májová pobožnost

 

 

19.05. 2024 r. /Seslání Ducha Svatého / (B)/ sbírka – „Na pastorační aktivity BiHK“

 

08:00 – Dašice – /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za +Jana Kořínka/

11:00 – Býšť /int. za rodinu Mandysovu a Šťástkovu/

 

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu