Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 19. května 2024
Ohlášky
Petr Borský
18.05.2024 12:15:48

 

19.05. 2024 r. /Seslání Ducha Svatého / (B)/ sbírka – „Na pastorační aktivity BiHK“

 

08:00 – Dašice – /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za +Jana Kořínka/

11:00 – Býšť /int. za rodinu Mandysovu a Šťástkovu/

 

 

20.05. Pondělí

 

 

21.05. Úterý

 

 

22.05. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) – /int. za farníky/

po mši sv.: májová pobožnost

 

 

23.05. Čtvrtek (Ježíše Krista, nejvyššího a věcného kněze)

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) – /int. na úmysl dárce: viz diář/

po mši sv.: májová pobožnost

 

 

24.05. Pátek

 

17:30 – Sezemice (Eucharistická adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice/int. za farníky/

po mši sv.: májová pobožnost

 

 

25.05. Sobota

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností) /int. za farníky/

po mši sv.: májová pobožnost

 

 

26.05. 2024 r. /Nejsvětější Trojice / (B)/

 

08:00 – Dašice – /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice „Poutní mše sv.“/int. na poděkování za 70 l. života, o Boží ochranu pro maminku Ludmilu/

11:00 – Býšť /int. za farníky/

 

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu