Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 2. června 2024
Ohlášky
Petr Borský
01.06.2024 10:36:22

 

02. 06. 2024 r. / 9. Neděle v mezidobí / (B)/ 1. neděle v měsíci „dětská mše sv.“

 

08:00 – Dašice – /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za +Annu a Václava Rambouskovy a celou rodinu/

11:00 – Býšť /int. volná/

 

 

03.06. Pondělí

 

 

04.06. Úterý

 

 

05.06. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) – /int. volná/

po mši sv.: pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

 

 

06.06. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) – /int. na úmysl dárce: viz diář/

po mši sv.: pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

 

 

07.06. Pátek (1. pátek v měsíci)-(Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova)

 

17:00 – Sezemice (Eucharistická adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice – /int. za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce/

po mši sv.: pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

 

 

08.06. Sobota

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností) /int. volná/

po mši sv.: pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

 

 

09. 06. 2024 r. / 10. Neděle v mezidobí / (B)/

 

08:00 – Dašice – /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. volná/

11:00 – Býšť /int. pí. Zbudilová/

 

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu