Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 28. června 2009
Ohlášky
Petr Borský
27.06.2009 21:58:50
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 28. června do 05. července 2009
   
   
Neděle 28. června 2009                  13. neděle mezidobí / sv. Irenej
   
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl dárce
   
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Annu Klučárovou a jejího manžela
   
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Krátkých
                           
  a Františka a rod Šťástků  
 
 
   
 
 
   
 
   
 
 
 
   
   
   
   
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
 
     
Pondělí 29. června 2009                       Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
                 
P. Brousil 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
             
Úterý 30. června 2009                 sv. prvomučedníci římští                       
     
   
     
   
 
 
     
     
     
  beze mše svaté - volný den
   
Středa 01. července 2009                 sv. Theobald
                 
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
     
       
                 
                 
                 
                 
Čtvrtek 02. července 2009                 sv. Ota
                 
 
   
   
 
   
P. Brousil 17:30 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
 
Pátek 03. července 2009                 Svátek sv. Tomáše, apoštola
                 
   
   
P. Polívka 17:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
P. Brousil 17:30 hod. Sezemice tichá adorace, možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  19:00 hod. Sezemice setkání sezemické farní  rady na faře v Sezemicích 
 
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
     
Sobota 04. července 2009                  Památka sv. Prokopa, opata
   
P. Brousil 18:00 hod. Bělečko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Vrbiak 17:30 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za 
 
   
Neděle 05. července 2009              Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy              
                 
                 
                 
     
 
   
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Františka Jirouta a celý rod
   
 
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Stanislava Vápeníka a rodiče
 
   
P. Vrbiak 14:00 hod. Komárov poutní mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
                 
                 
                 
     
 
 
   
     
   
Oznámení: Dětský tábor letos farnost pro nedostatek zájemců nepořádá.
Administrátor:                                 Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 737 547 761
Výpomocný duchovní:               Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“