Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 6. září 2009
Ohlášky
Petr Borský
05.09.2009 15:25:27
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice
Pořad bohoslužeb v týdnu od 06. září do 13. září 2009
   
Neděle 06. září 2009                             23. neděle v mezidobí / sv. Magnus
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Holice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
 
   
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za
   
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice poutní mše sv. obětována za
P. Vrbiak 11:00 hod. Vys. Chvojno mše sv. při příležitosti výročí posvěcení kostela
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Jindřišku Kopřivovou, Otu Čapka a rodinu
  Trojanovu  
   
   
   
P. Brousil 14:00 hod. Ráby mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
   
Pondělí 07. září 2009                        sv. Melichar Grodecký
                 
P. Brousil 18:00 hod. Holice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak  
Úterý 08. září 2009                        Svátek Narození Panny Marie     
                 
P. Brousil 07:30 hod. Holice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Středa 09. září 2009                           sv. Petr Klaver
P. Vrbiak  18:00 hod. Holice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
   
Čtvrtek 10. září 2009                        bl. Karel Spinola     
P. Vrbiak  07:30 hod. Holice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  10:00 hod. Horní Jelení vikariátní setkání kněží  
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
             
Pátek 11. září 2009                            sv. Emil            
P. Brousil 18:00 hod. Holice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak  
 
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  19:00 hod. Sezemice setkání farníků nad film. dokumenty s duchovní tématikou
  na faře  
Sobota 12. září 2009                        sv. Quido a Jméno Panny Marie
V Dašicích od 10.00 do 12.00 hod. - přístup veřejnosti k prohlídce kostela.
P. Vrbiak 11:00 hod. Sezemice křest Radima Krpaty  
P. Vrbiak 14:00 hod. Zminný mše sv. a požehnání sochy Panny Marie  
P. Brousil 18:00 hod. Bělečko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. s nedělní platností obětována za
 
   
   
Neděle 13. září 2009                                24. neděle v mezidobí / sv. Jan Zlatoústý      
   
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
 
P. Brousil 11:00 hod. Vys. Chvojno mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
   
   
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Františka Vápeníka a jeho vnuka Jakuba
  Grimmla  
   
   
biskup Duka 14:00 hod. Dašice mše sv. při příležitosti výročí 300 let od posvěcení
  kostela, následná prohlídka kostela - do 16:00 hod.
   
   
 
        
                 
   
   
   
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
 
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“