Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 20. září 2009
Ohlášky
Petr Borský
20.09.2009 10:03:41
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice
Pořad bohoslužeb v týdnu od 20. září do 27. září 2009
   
Neděle 20. září 2009                                25. neděle v mezidobí / sv. Ondřej, Pavel a druhové
  Sbírka na "Církevní školství"
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Pulpánů, Dědků a Borovců
   
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Annu Vlasákovou
   
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Marii Červinkovou, manžela a celý rod
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Vys. Chvojno mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Sezemice katechetická příprava žadatelů ke svátosti biřmování
     
     
   
Pondělí 21. září 2009                        Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
                 
   
P. Brousil 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
P. Vrbiak  
Úterý 22. září 2009                        sv. Mořic a druhové
                 
                 
   volný den - beze mše svaté
   
   
Středa 23. září 2009                           sv. Pius z Pietrelciny
   
P. Brousil 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
   
             
Čtvrtek 24. září 2009                        sv. Gerard  (Jaromír)
 
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
   
             
Pátek 25. září 2009                            sv. Kleofáš           
   
P. Vrbiak 12:30 hod. Sezemice výuka náboženství na ZŠ Sezemice
p. Borský 13:30 hod. Býšť výuka náboženství na ZŠ Býšť
P. Vrbiak  
 
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  19:00 hod. Sezemice setkání farníků nad film. dokumenty s duchovní tématikou
  na faře  
Sobota 26. září 2009                        sv. Kosma a Damián
     
  18:00 hod. Sezemice mše sv. s nedělní platností zrušena
       
   
   
Neděle 27. září 2009                                26. neděle v mezidobí / sv. Vincenc z Paula      
 
P. Brousil 16:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Václava Novotného,
  manželku, syna a rodiče z obojí strany  
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice katechetická příprava žadatelů ke svátosti biřmování
   
 
   
     
     
 
        
                 
   
   
   
Oznámení:  Sbírka na "Církevní školství" proběhne v Býšti v neděli 4. října.     
Sledování přenosu bohoslužby z Brna má hodnotu přímé účasti na nedělní mši svaté.        
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
 
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“