Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 27. září 2009
Ohlášky
Petr Borský
25.09.2009 21:25:37
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice
Pořad bohoslužeb v týdnu od 27. září do 04. října 2009
   
Neděle 27. září 2009                             26. neděle v mezidobí / sv. Vincenc z Paula      
 
P. Brousil 16:00 hod. Sezemice mše sv. s nedělní platností obětována za Václava Novotného,
  manželku, syna a rodiče z obojí strany  
 
   
   
     
     
       
   
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice katechetická příprava žadatelů ke svátosti biřmování
   
Pondělí 28. září 2009  Slavnost sv. Václava, mučedníka a hlavního patrona českého národa
   
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Vys.Chvojno mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
 
 
 
Úterý 29. září 2009                      Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela
                 
                 
                 
P. Brousil 14:00 hod. Býšť pohřební mše sv. obětována za zemř. Josefa Mertlíka
   
Středa 30. září 2009                      Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
   
Čtvrtek 01. října 2009                    Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
                 
P. Brousil 17:30 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pátek 02. října 2009                    Památka sv. andělů strážných
   
P. Vrbiak 12:30 hod. Sezemice výuka náboženství na ZŠ Sezemice
p. Borský 13:30 hod. Býšť výuka náboženství na ZŠ Býšť
P. Brousil 17:30 hod. Sezemice tichá adorace, možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  19:00 hod. Sezemice setkání farníků nad film. dokumenty s duchovní tématikou
  na faře  
   
Sobota 03. října 2009                    sv. Maxmilián
   
P. Brousil 18:00 hod. Bělečko mše sv. s nedělní platností 
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. s nedělní platností obětována za zemřelou Sylvii Chodlovou
 
   
Neděle 04. října 2009                            27. neděle v mezidobí / sv. František z Assisi
                 
  Sbírka na "Církevní školství" jen ve farnosti Býšť
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. spojená se křtem Kláry Čadové
   
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Františka Jirouta a celý rod
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Vohralíkovu, Bachurovu a Izákovu
   
P. Brousil 11:00 hod. Vys. Chvojno mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice katechetická příprava žadatelů ke svátosti biřmování
     
     
     
     
   
Oznámení: Sbírka na "Církevní školství" činila ve farnosti Sezemice 2 586,- Kč, ve farnosti Dašice 933,- Kč.
 
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
 
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“