Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 25. října 2009
Ohlášky
Petr Borský
24.10.2009 21:37:06
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice
Pořad bohoslužeb v týdnu od 25. října do 01. listopadu 2009
   
Neděle 25. října 2009                          30. neděle v mezidobí / sv. Kryšpín
 
   
bis. Kajnek 09:00 hod. Sezemice mše sv. spojená s udělováním svátosti biřmování
   
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za rodinu Tučkovu
   
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Ladislava a Martu Štěrovských a celý rod
                  Vladimíra, Evžena a Reginu Hrádkovy      
   
 
 
 
     
Pondělí 26. října 2009                       sv. Rustik
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Úterý 27. října 2009                      sv. Frumencius                      volný den - beze mše svaté
                 
             
   
p. Vlasák 14:00 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ Dašice
   
Středa 28. října 2009                      Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
   
P. Vrbiak 12:00 hod. Sezemice křest Daniely Horvátové  
P. Brousil 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
   
   
Čtvrtek 29. října 2009                      sv. Narcis     
   
P. Brousil 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
   
Pátek 30. října 2009                         Výročí posvěcení katedrály Sv. Ducha / sv. Marcel  
 
   
P. Brousil 16:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  18:00 hod. Sezemice setkání farníků nad film. dokumenty s duchovní tématikou  
  na faře  
Sobota 31. října 2009                      sv. Wolfgang
                 
P. Vrbiak 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
kalendáře
 
   
   
Neděle 01. listopadu 2009             Slavnost Všech svatých
   
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. spojená se křty Pavla Křížka a Gabriely Čingérové
   
   
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za 
                 
Oznámení: Ve čtvrtek 29. 10. a v pátek 30. 10. 2009 se uzavřou ZŠ z důvodu podzimních 
       
     
prázdnin.V tyto dny neproběhne výuka náboženství na ZŠ Rokytno, Sezemice a Býšť.    
                      V neděli  18. 10. 2009 se uskutečnila sbírka na "MISIE". Ve farnosti Sezemice    
byla vybrána částka 4 736,- Kč, ve farnosti Býšť částka 5 907,- Kč a v Dašicích 1 544,- Kč.
     
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
 
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“