Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 1. listopadu 2009
Ohlášky
Petr Borský
01.11.2009 10:27:16
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice
Pořad bohoslužeb v týdnu od 01. listopadu do 08. listopadu 2009
   
Neděle 01. listopadu 2009              Slavnost Všech svatých
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
P. Vrbiak 10:05 hod. Sezemice křest Pavla Křížka a Gabriely Čingérové  
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za 
   
P. Brousil 14:00 hod. Horní Ředice mše sv. obětována za
Pondělí 02. listopadu 2009             Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
                 
P. Brousil 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. za všechny zemř. farníky - hřbitovní kaplička
   
P. Vrbiak  
Úterý 03. listopadu 2009             sv. Martin de Porres
                 
P. Vrbiak 07:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
                 
p. Vlasák 14:00 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ Dašice
   
             
Středa 04. listopadu 2009             Památka Karla Boromejského, biskupa
P. Vrbiak 13:30 hod. Újezd u Sez. pohřeb Marie Kohoutkové
P. Vrbiak 15:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
   
             
Čtvrtek 05. listopadu 2009             sv. Zachariáš a Alžběta
P. Vrbiak 12:50 hod. Rokytno výuka náboženství na ZŠ Rokytno
P. Brousil 16:30 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Brousil 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
             
             
Pátek 06. listopadu 2009                sv. Leonard (Linhart)     
P. Vrbiak 12:30 hod. Sezemice výuka náboženství na ZŠ Sezemice
p. Borský 13:30 hod. Býšť výuka náboženství na faře
P. Vrbiak  
 
   
P. Brousil 16:30 hod. Sezemice tichá adorace, možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  18:00 hod. Sezemice setkání "NET FOR GOD" nad filmovým dokumentem 
  "VÝZVA ISLÁMU" - 1. část, na faře  
Sobota 07. listopadu 2009             sv. Wilibrord
     
P. Brousil 16:00 hod. Bělečko mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
P. Vrbiak 15:30 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
  kalendáře  
   
  kalendáře  
Neděle 08. listopadu 2009                 32. neděle v mezidobí / sv. Gottfried (Bohumír)  
  Sbírka  na "Charitu"
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. s nedělní platností obětována za 
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za manžele Ježkovy, syna, dceru a bratra
  katechetu  
   
   
   
   
   
 
        
                 
   
   
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Vys.Chvojno mše sv. obětována za
Oznámení: Plnomocné odpustky lze získat zemřelým v očistci od 1. do 8. listopadu 2009 mod-
litbou za zemřelé na hřbitově. Podmínkou je sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Sv. otce.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“