Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 8. listopadu 2009
Ohlášky
Petr Borský
08.11.2009 10:33:31
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 08. listopadu do 15. listopadu 2009
           
Neděle 08. listopadu 2009                 32. neděle v mezidobí / sv. Gottfried (Bohumír)  
  Sbírka  na "Charitu"
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemř. Marii Kohoutkovou
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. za Marii Šmahovou, manž. Františka a celý ten rod
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za manžele Ježkovy, syna, dceru a bratra
  katechetu  
   
Pondělí 09. listopadu 2009             Svátek Posvěcení lateránské baziliky
                 
P. Vrbiak 07:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
Úterý 10. listopadu 2009           Památka sv. Lva velikého, papeže a učitele církve       Volný den - beze mše svaté
p. Vlasák 14:00 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ Dašice    
 
 
   
Středa 11. listopadu 2009             Památka sv. Martina Tourského, biskupa
P. Vrbiak 07:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Kosinovu a Schejbalovu 
   
Čtvrtek 12. listopadu 2009                  Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
  09:30 hod. Přelouč vikariátní setkání kněží 
P. Brousil 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pátek 13. listopadu 2009                  Památka sv. Anežky České, panny
   
   
   
P. Vrbiak 12:30 hod. Sezemice výuka náboženství na ZŠ Sezemice
p. Borský 12:50 hod. Rokytno výuka náboženství na ZŠ Rokytno
p. Borský 13:30 hod. Býšť výuka náboženství na ZŠ Býšť
   
P. Brousil 16:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
  18:00 hod. Sezemice setkání na faře  
   
   
Sobota 14. listopadu 2009                   sv. Mikuláš Tavelič
P. Brousil 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za 
   
Neděle 15. listopadu 2009                         33. neděle v mezidobí / sv. Albert Veliký
   
 
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. za Františka Pultara, manželku a rodiče z obojí strany
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za rodinu Volfovu a Ročkovu 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Žeravíkovu a Polákovu
   
P. Brousil 14:00 hod. Ředice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Oznámení: 
     
   
   
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
 
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“