Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 3. ledna 2010
Ohlášky
Petr Borský
02.01.2010 22:59:14
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice
Pořad bohoslužeb v týdnu od 03. ledna 2010 do 10. ledna 2010
   
Neděle 03. ledna 2010                         2. neděle po Narození Páně / sv. Jenovéfa
P. Vrbiak 08:00 hod. Holice mše sv. obětována za: (dle rozpisu kalendáře intencí) 
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Kateřinu Starinskou, manžela a celý ten rod
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodiče Shánělovy a celý ten rod 
       
Kantus Amici 16:00 hod. Sezemice vánoční koncert - Rybova mše vánoční
Pondělí 04. ledna 2010                   bl. Anděla z Foligna  
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
       
Úterý 05. ledna 2010                   sv. Telesfor                          volný den - beze mše svaté
p. Vlasák 14:00 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ Dašice
P. Brousil 13:30 hod. Býšť pohřební mše sv. obětována za p. Kalhousovou
Středa 06. ledna 2010                   Slavnost Zjevení Páně / sv. Tři Králové
     
P. Brousil 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 16:30 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
P. Brousil 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
Čtvrtek 07. ledna 2010                      sv. Rajmund z Peňafortu
P. Brousil 16:30 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Brousil 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pátek 08. ledna 2010                   sv. Severin
                 
P. Vrbiak 12:30 hod. Sezemice výuka náboženství na ZŠ Sezemice
p. Borský 12:50 hod. Rokytno výuka náboženství na ZŠ Rokytno
p. Borský 13:30 hod. Býšť výuka náboženství na ZŠ Býšť
P. Brousil 16:30 hod. Sezemice tichá adorace, možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  18:00 hod. Sezemice setkání na faře nad film. dokumenty s duchovní tématikou
Sobota 09. ledna 2010                       sv. Julián
P. Vrbiak Býšť křest Jana Sháněla  
P. Vrbiak 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za 
Neděle 10. ledna 2010                    Svátek křtu Páně / sv. Agathon
 
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za 
 
Oznámení: Ve dnech 1.14. ledna 2010 je v Čechách organizována Tříkrálová sbírka. V některých
       
                    
   
     
   
                    částech našich farností budou chodit také koledníci s doprovodem dospělého.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“