Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 10. ledna 2010
Ohlášky
Petr Borský
09.01.2010 14:09:12
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice
Pořad bohoslužeb v týdnu od 10. ledna 2010 do 17. ledna 2010
   
Neděle 10. ledna 2010                     Svátek křtu Páně / sv. Agathon
   
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za boží milost pro p. Marcelu Šimonovou a jeji dceru 
   
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Antonína Racka a jeho rodiče
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za 
 
 
   
 
   
Pondělí 11. ledna 2010                    ct. Marie Elekta
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
   
Úterý 12. ledna 2010                    sv. Probus                                volný den - beze mše svaté
                 
   
p. Vlasák 14:00 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ Dašice
             
Středa 13. ledna 2010                      sv. Hilarius z Poitiers
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Čtvrtek 14. ledna 2010                    sv. Sáva Srbský
  09:30 hod. Sezemice mše sv. vikariátního setkání kněží
P. Brousil 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pátek 15. ledna 2010                    sv. Pavel Poustevník
   
P. Vrbiak 12:30 hod. Sezemice výuka náboženství na ZŠ Sezemice
p. Borský 12:50 hod. Rokytno výuka náboženství na ZŠ Rokytno
p. Borský 13:30 hod. Býšť výuka náboženství na ZŠ Býšť
P. Vrbiak 16:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  18:00 hod. Sezemice setkání farníků nad film. dokumenty s duchovní tématikou na faře
   
Sobota 16. ledna 2010                    sv. Marcel I.              
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
 
Neděle 17. ledna 2010                          2. neděle v mezidobí / Památka sv. Antonína, opata
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za   
   
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za   
   
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za 
   
  16:00 hod. Sezemice setkání všech farních  rad na faře v Sezemicích
   
Oznámení: Ve dnech 01. ledna až 14. ledna 2010 je v Česku organizována Tříkrálová sbírka. V některých
   
                    částech našich farností budou také chodit koledníci s doprovodem dospělého.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
 
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“