Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 24. ledna 2010
Ohlášky
Petr Borský
23.01.2010 23:51:30
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice
Pořad bohoslužeb v týdnu od 24. ledna 2010 do 31. ledna 2010
   
Neděle 24. ledna 2010                      3. neděle v mezidobí / sv. František Saleský, biskup a učitel církve
   
"Celonárodní kostelní sbírka na pomoc obětem HAITI"
P. Brousil 08:00 hod. Holice mše sv. obětována za   
 
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za   
 
   
   
 
 
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za   
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za   
   
   
Pondělí 25. ledna 2010                 Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
Úterý 26. ledna 2010                  sv. Timotej a Titus                        volný den - beze mše svaté
                 
             
p. Vlasák 14:00 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ Dašice
   
Středa 27. ledna 2010                 sv. Anděla Mericiová
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
   
   
Čtvrtek 28. ledna 2010                 sv. Tomáš Akvinský
P. Brousil 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
   
Pátek 29. ledna 2010                  sv. Sulpicius
Pátek  
   
P. Vrbiak 12:30 hod. Sezemice výuka náboženství na ZŠ Sezemice
p. Borský 12:50 hod. Rokytno výuka náboženství na ZŠ Rokytno
p. Borský 13:30 hod. Býšť výuka náboženství na ZŠ Býšť
P. Vrbiak 16:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  18:00 hod. Sezemice setkání farníků nad film. dokumenty s duchovní tématikou
  na faře  
Sobota 30. ledna 2010                 sv. Martina       
                 
P. Vrbiak 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
   
       
                 
Neděle 31. ledna 2010                     4. neděle v mezidobí / sv. Jan Bosko
   
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
   
   
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za
   
P. Brousil 10:00 hod. Býšť mše sv. obětována za 
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Vys. Chvojno mše sv. obětována za   
   
       
     
Oznámení: Při nedělní mši 24. ledna 2010 proběhne celonárodní kostelní sbírka na pomoc obětem
                 
zemětřesení na HAITI. 
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
 
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“