Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 31. ledna 2010
Ohlášky
Petr Borský
30.01.2010 10:24:44
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice
Pořad bohoslužeb v týdnu od 31. ledna 2010 do 07. února 2010
Neděle 31. ledna 2010                        4. neděle v mezidobí / sv. Jan Bosko
P. Vrbiak 08:00 hod. Vys. Chvojno mše sv. obětována za   
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za poděkování k 15. výročí manželského soužití
  Petra a Martiny Vančurových  
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Karla Hyksu a celou rodimu
P. Brousil 10:00 hod. Býšť mše sv. obětována za 
 
Pondělí 01. února 2010                  sv. Pionius
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
 
Úterý 02. února 2010                 Svátek Uvedení Páně do chrámu     Hromnice - žehnání svíček
p. Vlasák 14:00 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ Dašice
P. Brousil 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
   
Středa 03. února 2010                  sv. Blažej a sv. Ansgar          svatoblažejské požehnání při mši svaté
     
P. Brousil 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 16:30 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
Čtvrtek 04. února 2010                    sv. Ondřej Corsini
P. Brousil 16:30 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Brousil 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pátek 05. února 2010                  Památka sv. Agáty, panny a mučednice
                 
P. Vrbiak 12:30 hod. Sezemice výuka náboženství na ZŠ Sezemice
p. Borský 12:50 hod. Rokytno výuka náboženství na ZŠ Rokytno
p. Borský 13:30 hod. Býšť výuka náboženství na ZŠ Býšť
P. Brousil 16:30 hod. Sezemice tichá adorace, možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  18:00 hod. Sezemice setkání na faře nad film. dokumenty s duchovní tématikou
Sobota 06. února 2010                     Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků 
P. Brousil 16:00 hod. Bělečko mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
P. Vrbiak 15:30 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
Neděle 07. února 2010                   5. neděle v mezidobí / sv. Richard
 
P. Brousil 08:00 hod. Holice mše sv. obětována za   
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Blaženu Seidlovou, manžela, Dagmar 
  Seidlovou a celý rod  
Oznámení: Při nedělní mši 24. ledna 2010 proběhla celonárodní kostelní sbírka na pomoc obětem
                 
zemětřesení na HAITI. 
       
                 
       
zemětřesení na HAITI. Ve farnosti Sezemice byla vybrána částka 6 338,- Kč, ve farnosti Býšť částka
5 122,- Kč a v Dašicích 2 520,- Kč. Na bohoslužby v úterý si farníci mohou přinést svíčky na posvěcení.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“