Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 7. února 2010
Ohlášky
Petr Borský
06.02.2010 22:43:06
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice
Pořad bohoslužeb v týdnu od 07. února 2010 do 14. února 2010
           
Neděle 07. února 2010                    5. neděle v mezidobí / sv. Richard
   
P. Brousil 08:00 hod. Holice mše sv. obětována za   
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Vjačeslava Mucharského
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Blaženu Seidlovou, manžela, Dagmar 
  Seidlovou a celý rod  
   
Pondělí 08. února 2010                  sv. Jeroným Emiliani a ct. Mlada
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za 
P. Vrbiak 11:00 hod. Vys.Chvojno mše sv. obětována za
Pondělí 28. prosince 2009          Svátek sv. Mláďátek betlémských, mučedníků
                 
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
Úterý 09. února 2010                  sv. Apollonie                                   volný den - beze mše svaté
p. Vlasák 14:00 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ Dašice
 
 
Středa 10. února 2010                  Památka sv. Scholastiky, panny
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Čtvrtek 11. února 2010                  Panna Maria Lurdská
  09:30 hod. Pardubice vikariátní setkání kněží u saleziánů
P. Brousil 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Stanislava Černého, Jana Marka a celé rodiny 
   
Pátek 12. února 2010                  sv. Benedikt Aniánský
   
   
P. Vrbiak 12:30 hod. Sezemice výuka náboženství na ZŠ Sezemice
p. Borský 12:50 hod. Rokytno výuka náboženství na ZŠ Rokytno
p. Borský 13:30 hod. Býšť výuka náboženství na ZŠ Býšť
P. Vrbiak 16:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  18:00 hod. Sezemice setkání na faře nad filmovými dokumenty s duchovní tématikou
 
Sobota 13. února 2010                      sv. Kateřina Ricciová
Sobota 02. ledna 2010                Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
   
P. Brousil 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
   
Neděle 14. února 2010                        6. neděle v mezidobí / sv. Valentin
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Holice mše sv. obětována za   
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za poděkování za dar života
                 
Oznámení:  
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“