Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 21. února 2010
Ohlášky
Petr Borský
20.02.2010 23:00:15
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice
Pořad bohoslužeb v týdnu od 21. února 2010 do 28. února 2010
   
Neděle 21. února 2010                         1. neděle postní / sv. Petr Damiani
   
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
 
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za 
   
Pondělí 22. února 2010                   Svátek Stolce sv. Petra, apoštola
                 
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
P. Vrbiak  
Úterý 23. února 2010                   sv. Polykarp                          volný den - beze mše svaté
                 
                 
   
   
Středa 24. února 2010                   sv. Modest
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 15:20 hod. Býšť křížová cesta  
P. Brousil 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Čtvrtek 25. února 2010                   sv. Valburga
P. Brousil 16:20 hod. Dašice křížová cesta  
P. Brousil 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
   
             
Pátek 26. února 2010                        sv. Alexandr
P. Vrbiak 16:20 hod. Sezemice křížová cesta
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  18:00 hod. Sezemice setkání nad film. dokumenty s duchovní tématikou - na faře 
 
Sobota 27. února 2010                   sv. Gabriel od Bolestné Panny Marie
     
P. Brousil 15:20 hod. Kunětice křížová cesta
P. Brousil 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
  kalendáře  
   
   
Neděle 28. února 2010                         2. neděle postní / sv. Roman
  Sbírka "Svatopetrský haléř"  
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za
 
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za
   
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za 
   
   
   
   
   
 
        
                 
   
   
   
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Vys.Chvojno mše sv. obětována za
   
P. Vrbiak 14:00 hod. Ředice mše sv. obětována za
   
Oznámení: V týdnu od 22. února do 26. února budou na ZŠ okresu Pardubice probíhat jarní
prázdniny. Z tohoto důvodu se neuskuteční výuka náboženství.  
                 
   
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“