Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 25. dubna 2010
Ohlášky
Petr Borský
27.04.2010 18:05:12
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice
Pořad bohoslužeb v týdnu od 25. dubna 2010  do 02. května 2010
           
Neděle 25. dubna 2010                     4. neděle velikonoční / sv. Marek, evangelista
 
Sbírka na "kněžský seminář"
P. Vrbiak 08:00 hod. Holice mše sv. obětována za
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Benešovu a Štěpánkovu a celý ten rod
P. Brousil 14:00 hod. Ředice mše sv. obětována za
 
Pondělí 26. dubna 2010             sv. Richarius
                 
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
Úterý 27. dubna 2010             sv. Zitra                            volný den - beze mše svaté
p. Vlasák 14:00 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ Dašice
 
 
   
Středa 28. dubna 2010             sv. Petr Chanel , sv. Ludvik Maria Grignion
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za
   
P. Brousil 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Čtvrtek 29. dubna 2010             Svátek sv. Kateřiny Sienské patronky Europy
   
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
Pátek 30. dubna 2010             sv. Zikmund, sv, Pius V.
   
p. Borský 12:50 hod. Rokytno výuka náboženství na ZŠ Rokytno
p. Borský 13:30 hod. Býšť výuka náboženství na ZŠ Býšť
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
p. Borský 13:30 hod. Býšť výuka náboženství na ZŠ Býšť
   
  17:30 hod. Sezemice tichá adorace v kostele
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  19:00 hod. Sezemice setkání na faře nad film. dokumenty s duchovní tématikou
 
Sobota 01. května 2010              sv. Josef dělník
Sobota 27. února 2010                   sv. Gabriel od Bolestné Panny Marie
P. Brousil 16:00 hod. Bělečko mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností spojena s májovou pobožností
P. Brousil 18:00 hod. Bělečko mše sv. s nedělní platností spojena s májovou pobožností
   
Neděle 02. května 2010                 5. neděle velikonoční / sv. Atanáš
 
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. spojena s májovou pobožností
 
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. spojena s májovou pobožností
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. za Josefa Ježka, rodiče a sestru + májová pobožnost 
   
Oznámení:
 
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“