Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 25. dubna 2010
Ohlášky
Petr Borský
01.05.2010 20:38:06
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice
Pořad bohoslužeb v týdnu od 02. května 2010  do 09. května 2010
           
Neděle 02. května 2010                 5. neděle velikonoční / sv. Atanáš
 
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. spojena s májovou pobožností
 
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. spojena s májovou pobožností
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. za Josefa Ježka, rodiče a sestru + májová pobožnost 
 
Pondělí 03. května 2010             Svátek sv. Filipa a Jakuba apoštolů
                 
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zdraví dárce
 
Úterý 04. května 2010             sv. Florián                            volný den - beze mše svaté
p. Vlasák 14:00 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ Dašice
 
 
   
Středa 05. května 2010             sv. Gothard
P. Brousil 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za
P. Vrbiak 17:30 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření, tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Čtvrtek 29. dubna 2010             Svátek sv. Kateřiny Sienské patronky Europy
P. Brousil 17:30 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření, tichá adorace
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
Pátek 05. května 2010             sv. Jan Sarkander
p. Borský 12:50 hod. Rokytno výuka náboženství na ZŠ Rokytno
p. Borský 13:30 hod. Býšť výuka náboženství na ZŠ Býšť
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
p. Borský 13:30 hod. Býšť výuka náboženství na ZŠ Býšť
P. Brousil 17:30 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření, tichá adorace
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  19:00 hod. Sezemice setkání na faře nad film. dokumenty s duchovní tématikou
 
Sobota 08. května 2010              Panna Maria prostřednice všech milostí
Sobota 27. února 2010                   sv. Gabriel od Bolestné Panny Marie
P. Brousil 16:00 hod. Bělečko mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
   
  14:00 hod. Sezemice Setkání bývalého zpěvokolu na faře s panem Sedlaříkem
P. Brousil 14:00 hod. Býšť mše sv. spojena s pěší  poutí do Bělečka
P. Brousil 18:00 hod. Bělečko pěší pouť završená májovou pobožností
P. Vrbiak 17:30 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření, tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností spojena s májovou pobožností
   
Neděle 09. května 2010                 6. neděle velikonoční / sv. Hermus
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemř, Ladilava Martínka a bratra Josefa
 
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. spojena s májovou pobožností
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Markovu a Maminku Marii Hrádkovou
   
Oznámení: Ti kteří se modlili rozjímavý živý růženec z knížeček, ať dále pokračují následným desát-
kem v tomto novém měsíci. Sbírka na bohoslovce činila: S - 2066.-   D - 800.-   B -4103.-    K - 313.-
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
 
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“