Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 9. května 2010
Ohlášky
Petr Borský
08.05.2010 20:28:31
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice
Pořad bohoslužeb v týdnu od 09. května 2010 do 16. května 2010
           
Neděle 09. května 2010                   6. neděle velikonoční / sv. Hermus
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Holice mše sv. v zastoupení kněze
   
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého Ladislava Martínka a bratra Josefa
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
   
 
 
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Markovu a maminku Marii Hrádkovou
   
   
     
Pondělí 10. května 2010              sv. Job                                
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za živou i zemř. Rodinu Novákovu
 
Úterý 11. května 2010               sv. Ignác z Láconi                         volný den - beze mše svaté
                 
             
p. Vlasák 14:00 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ Dašice
 
Středa 12. května 2010              sv. Pankrác / sv. Nereus a Achilleus
P. Brousil 07:30 hod. Sezemice mše sv. spojena s májovou pobožností
P. Vrbiak 16:30 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. spojena s májovou pobožností
   
   
   
Čtvrtek 13. května 2010              Slavnost Nanebevstoupení Páně / Panna Maria Fatimská
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
P. Brousil 18:00 hod. Prachovice mše sv. spojena s májovou pobožností
   
   
Pátek 14. května 2010               sv. Matěj
Pátek  
   
P. Vrbiak 12:30 hod. Sezemice výuka náboženství na ZŠ Sezemice
p. Borský 12:50 hod. Rokytno výuka náboženství na ZŠ Rokytno
p. Borský 13:30 hod. Býšť výuka náboženství na ZŠ Býšť
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  19:00 hod. Sezemice setkání nad film. dokumenty s duchovní tématikou - na faře 
   
Sobota 15. května 2010               sv. Izidor
                 
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností spojená s májovou pobožností
   
       
                 
Neděle 16. května 2010                   7. neděle velikonoční / sv. Jan Nepomucký     
   
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. spojena s májovou pobožností
   
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. spojena s májovou pobožností
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Mandysovu a Šťástkovu
P. Vrbiak 14:00 hod. Ráby poutní mše sv. spojena s májovou pobožností
   
   
       
   
Oznámení:
   
 
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
 
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“