Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 16. května 2010
Ohlášky
Petr Borský
15.05.2010 22:35:42
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice
Pořad bohoslužeb v týdnu od 16. května 2010 do 23. května 2010
   
Neděle 16. května 2010                        7. neděle velikonoční / sv. Jan Nepomucký     
   
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Jana Tichého, manželku, tři syny a rodiče
  z obojí strany  
   
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. spojena s májovou pobožností
   
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Mandysovu a Šťástkovu
   
P. Vrbiak 14:00 hod. Ráby poutní mše sv. spojena s májovou pobožností
   
Pondělí 17. května 2010                  sv. Paschal Baylon
                 
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. spojena s májovou pobožností
 
P. Vrbiak  
Úterý 18. května 2010                  sv. Jan I.                              volný den - beze mše svaté
                 
                 
p. Vlasák 14:00 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ Dašice
   
   
Středa 19. května 2010                  sv. Petr Celestýn
P. Brousil 13:00 hod. Kunětice pohřební mše svatá  
P. Brousil 17:00 hod. Býšť mše sv. spojena s májovou pobožností
   
Čtvrtek 20. května 2010                  sv. Klement Maria Hofbauer a sv. Bernardin Sienský
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
   
             
Pátek 21. května 2010                      sv. Kryštof Magallanes a druhové
P. Vrbiak 12:30 hod. Sezemice výuka náboženství na ZŠ Sezemice
p. Borský 12:50 hod. Rokytno výuka náboženství na ZŠ Rokytno
p. Borský 13:30 hod. Býšť výuka náboženství na ZŠ Býšť
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. spojena s májovou pobožností
  19:30 hod. Sezemice setkání "NET FOR GOD" na faře
 
Sobota 22. května 2010                   sv. Rita a sv. Julie
     
P. Brousil 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností spojena s májovou pobožností
  kalendáře  
   
   
Neděle 23. května 2010                   Slavnost Seslání Ducha svatého / sv. Jan Křtitel de Rossi
  Sbírka na "Potřeby diecéze"  
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. spojena s májovou pobožností
 
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. spojena s májovou pobožností
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Annu Vohnoutkovou k nedožitým 
   
   
   
   
   
 
        
                 
   
   
   
  85 narozeninám a jejího manžela a paní Marii,
  za rodinu Vanýskovu a Kuřátkovu  
   
Oznámení: Připomínáme pozvání na jarní koncert duchovní hudby, který se uskuteční tuto neděli
(16. 05. 2010) od 17 hodin v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích.    
   
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“