Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 30. května 2010
Ohlášky
Petr Borský
29.05.2010 12:19:30
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
                 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 30. května 2010 do 06. června 2010
   
Neděle 30. května 2010                 Slavnost Nejsvětější Trojice / sv. Zdislava
   
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za rod Spitzerů a Horáčků
   
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za zemř. Annu Rambouskovou a celou rodinu
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodiče Bisovy
 
Pondělí 31. května 2010           Svátek Navštívení Panny Marie   
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. spojena s májovou pobožností v kapli na hřbiotově
P. Brousil 18:00 hod. Kostěnice mše sv. spojena s májovou pobožností  
 
Úterý 01. června 2010           sv. Justin        
p. Vlasák 14:00 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ Dašice
Středa 02. června 2010           sv. Marcelin a Petr               
P. Brousil 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření   
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
Čtvrtek 03. června 2010           Slavnost Těla a Krve Páně / sv. Karel Lwanga a druhové
   
P. Brousil 17:30 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření   
Vrb. + Bro. 18:00 hod. Dašice mše sv.a následně Eucharistický průvod náměstím ke 4 oltářům
   
Pátek 04. června 2010           sv. František Caracciolo
 
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření a tichá adorace
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  19:00 hod. Sezemice setkání spojeno s promítáním duch. filmu  - na faře 
   
Sobota 05. června 2010            sv. Bonifác
P. Vrbiak 17:30 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
   
Neděle 06. května 2010            10. neděle v mezidobí / sv. Norbert
   
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
   
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
   
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Kotfaldovu a Horákovu
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Kunětice křest Anežky Pavlisové  
   
P. Brousil 14:00 hod. Ředice poutní mše sv.  
Oznámení:   Mše svatá v Bělečku ze přesouvá na sobotu 12. června 2010.
Večer mladých pardubického vikariátu (pro mládež od 14 let) je v Holicích 11.6. 2010. Začátek 18 hod. mší svatou.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“