Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 20. června 2010
Ohlášky
Petr Borský
19.06.2010 23:04:25
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
                 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 20. června 2010 do 27. června 2010
   
Neděle 20. června 2010                    12. neděle v mezidobí / sv. Silverius
   
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Františka Pultara a manželku a rodiče
  z obojí strany  
   
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za rodinu Hokovu, Čermákovu a Šlímovu
 
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Havelkovu, Kramářovu a Kindlovu
   
Pondělí 21. června 2010               sv. Alois Gonzaga 
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za 
P. Vrbiak 11:00 hod. Vys.Chvojno mše sv. obětována za
Pondělí 28. prosince 2009          Svátek sv. Mláďátek betlémských, mučedníků
                 
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 14:00 hod. Holice pohřební mše sv.
Úterý 22. června 2010               sv. Jan Fisher a Tomáš More                  volný den - beze mše svaté
p. Vlasák 14:00 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ Dašice
 
 
Středa 23. června 2010               sv. Josef Cafasso
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Čtvrtek 24. června 2010               Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pátek 25. června 2010               sv. Vilém a ct. Ivan
   
P. Vrbiak 12:30 hod. Sezemice výuka náboženství na ZŠ Sezemice
p. Borský výuka náboženství na ZŠ Rokytno a Býšť je ukončena
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  19:00 hod. Sezemice setkání nad film. dokumenty s duchovní tématikou - na faře 
   
Sobota 26. června 2010               sv. Jan a Pavel
Sobota 02. ledna 2010                Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
  18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
   
Neděle 27. června 2010                    13. neděle v mezidobí / sv. Cyril Alexandrijský
   
P. Brousil 08:00 hod. Holice mše sv. obětována za 
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelou maminku a bratra
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Jana Hanzla, manželku a syna Josefa
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodiče Shánělovy
P. Brousil 11:00 hod. Vys. Chvojno mše sv. obětována za 
   
P. Vrbiak 14:00 hod. Ředice mše sv. obětována za 
   
Oznámení:
   
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“