Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 18. července 2010
Ohlášky
Petr Borský
17.07.2010 22:39:35
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
Pořad bohoslužeb v týdnu od 18. července 2010 do 25. července 2010
             
Neděle 18. července 2010          16. neděle v mezidobí / sv. Emilián
   
   
P. Brousil 08:00 hod. Holice mše sv. obětována za 
   
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
   
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
   
   
 
 
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Hanouskovu a Formanovu, manžele 
  Novotných a zetě Jindřicha  
P. Brousil 11:00 hod. Vys. Chvojno mše sv. obětována za 
   
     
Pondělí 19. července 2010          sv. Makrina                                
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 13:30 hod. Holice pohřební mše sv. 
   
Úterý 20. července 2010          sv. Apolinář a sv. Eliáš                    volný den - beze mše svaté
                 
             
P. Vrbiak 13:30 hod. Ostřetín pohřební mše sv. 
 
Středa 21. července 2010         sv. Vavřinec z Brindisi
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
   
   
Čtvrtek 22. července 2010          Památka sv. Marie Magdalény
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
   
Pátek 23. července 2010          Svátek sv. Brigity, řeholnice a patronky Evropy
Pátek  
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence na faře
   
Sobota 24. července 2010          sv. Šarbel a sv. Kristina
                 
P. Brousil 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
Neděle 25. července 2010           17. nedělě v mezidobí / sv. Jakub Starší a sv. Kryštof
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Holice mše sv. obětována za 
   
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Annu a Františka Svědirohovy a rodiče
   
  z obojí strany  
   
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za      
   
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Annu Bekovou, syna a rodiče z obojí strany
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Vys. Chvojno mše sv. obětována za 
   
P. Brousil 14:00 hod. Ředice mše sv. obětována za 
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
 
                 
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“