Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 25. července 2010
Ohlášky
Petr Borský
25.07.2010 17:50:06
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
                 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 25. července 2010 do 01. srpna 2010
   
Neděle 25. července 2010              17. nedělě v mezidobí / sv. Jakub Starší a sv. Kryštof
P. Vrbiak 08:00 hod. Holice mše sv. obětována za 
   
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Annu a Františka Svědirohovy a rodiče
  z obojí strany  
   
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Annu Klučárovou, manžela a obojí rodiče     
 
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Annu Bekovou, syna a rodiče z obojí strany
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Vys. Chvojno mše sv. obětována za 
   
P. Brousil 14:00 hod. Ředice mše sv. obětována za 
Pondělí 26. července 2010              Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
                 
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
Úterý 27. července 2010              sv. Gorazd a druhové                      volný den - beze mše svaté
                 
                 
 
   
Středa 28. července 2010              sv. Viktor I.
P. Brousil 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 16:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
Čtvrtek 29. července 2010              Památka sv. Marty
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Alžbětu a Bedřicha Motyčkovy, dceru Marii,
  zetě Stanislava a Jiřího Šmahela  
   
   
             
Pátek 30. července 2010                 sv. Petr Chryzolog
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence na faře
 
Sobota 31. července 2010               Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
     
P. Vrbiak 11:00 hod. Dašice křest  Martina Bednárika  
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
  kalendáře  
   
  a spojená se křtem Anny Čvančarové z Malolánska
P. Brousil 18:00 hod. Bělečko mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
             
Neděle 01. srpna 2010                    18. neděle v mezidobí / sv. Alfons z Liguori
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
 
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
   
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Františka, Miroslava, Elišku, rodiče
   
   
   
   
   
 
        
                 
   
   
   
  Vohralíkovy a snachu Marii  
   
Oznámení: P. M. Vrbiak bude od neděle 01. srpna 2010 do soboty 14. srpna 2010 čerpat řádnou dovolenou.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“