Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 8. srpna 2010
Ohlášky
Petr Borský
08.08.2010 09:44:53
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
                 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 08. srpna 2010 do 15. srpna 2010
   
Neděle 08. srpna 2010                 19. neděle v mezidobí / sv. Dominik
   
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého Emila Reinberka
 
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
   
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Josefa Havránka, rodiče a celý rod
   
Pondělí 09. srpna 2010                Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, patronky Evropy 
   
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Úterý 10. srpna 2010                Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka   
   
   
Středa 11. srpna 2010                Památka sv. Kláry, panny
  Sezemice ranní mše sv. zrušena  
 
P. Brousil 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
Čtvrtek 12. srpna 2010                sv. Jana Františka de Chantal
   
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pátek 13. srpna 2010                     sv. Poncián a Hyppolyt /sv. Jan Berchmans  
   
P. Brousil 17:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence
   
Sobota 14. srpna 2010                Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
   
P. Brousil 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
 
Neděle 15. srpna 2010                 Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
   
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Knauteovou
 
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Zdenu Zbudilovou, manžela, syna Pavla
  a celý rod  
   
Oznámení: P. Milan Vrbiak bude do soboty 14. srpna 2010 čerpat řádnou dovolenou. 
 
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“