Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 29. srpna 2010
Ohlášky
Petr Borský
29.08.2010 09:41:43
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
                 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 29. srpna 2010 do 05. září 2010
   
Neděle 29. srpna 2010                  22. neděle v mezidobí / Umučení sv. Jana Křtitele
P. Brousil 08:00 hod. Holice mše sv. obětována za 
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého Josefa Borovce
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Alžbětu a Bedřicha Motyčkovi, dceru 
  Marii, zetě Stanislava a Jiřího Šmahela
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť  mše sv.o výročí posvěcení kostela obětována za rodinu Markovu, 
  Hrádkovu a Bozetickou
P. Brousil 11:00 hod. Vys. Chvojno mše sv. obětována za 
P. Vrbiak 14:00 hod. Ředice mše sv. obětována za 
   
Pondělí 30. srpna 2010                sv. Fiakr
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Úterý 31. srpna 2010                sv. Rajmund Nonnatus                         volný den - beze mše svaté
                 
Středa 01. září 2010                     sv. Jiljí
P. Brousil 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 16.00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
Čtvrtek 02. záři 2010                     sv. Justus
P. Vrbiak 14:00hod. Sezemice pohřební mše sv. obětována za zemřelého Ladislava Chválu
   
P. Brousil 17.30 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pátek 03. září 2010                    Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření a tichá adorace
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence a promítání  
  filmu s duchovní tématikou - na faře  
Sobota 04. záři 2010                    sv. Rozálie
P. Vrbiak 17.30 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
P. Brousil 18:00 hod. Bělečko mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
   
Neděle 05. září 2010                     23. neděle v mezidobí / sv. Viktorin
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice poutní mše sv. - PATROCÍNIUM  obětována za farníky
   
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Františka Vápeníka a vnuka Jakuba Grimla
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Ráby  mše sv.o výročí posvěcení kaple  obětována za farníky 
   
Oznámení: Náboženská výuka na základních školách bude v průběhu měsíce září včas oznámena.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“