Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 12. září 2010
Ohlášky
Petr Borský
11.09.2010 22:10:43
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
Pořad bohoslužeb v týdnu od 12. září 2010 do 19. září 2010
             
Neděle 12. září 2010                     24. neděle v mezidobí / Jméno Panny Marie, sv. Quido
                 
P. Brousil 08:00 hod. Holice mše sv. s intencí dle rozpisu v liturgickém kalendáři intencí
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Sedlaříkovou,Uhlířovou, Tichou,
               a Marii Hájkovou
P. Brousil 10:00 hod. Dašice  mše sv.o výročí posvěcení kostela  obětována za zemř. Františ-
                                      ku Zamastilovou a živou i zemřelou rodinu
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Jindřišku Kopřivovou a Otu Čapka
P. Brousil 11:00 hod. Vys. Chvojno mše sv. s intencí dle rozpisu v liturgickém kalendáři intencí
  a celý rod  
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Zdenu Zbudilovou, manžela, syna Pavla
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Jindřišku Kopřivovou a Otu Čapka
P. Brousil 11:00 hod. Vys. Chvojno mše sv. s intencí dle rozpisu v liturgickém kalendáři intencí
 
     
Pondělí 13. září 2010                sv. Jan Zlatoustý                           
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Kostěnice  mše sv.o výročí posvěcení kaple  obětována za farníky
   
Úterý 14. září 2010                Svátek Povýšení Svatého Kříže
                 
             
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Středa 15. září 2010                Svátek Panny Marie Bolestné
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
   
   
Čtvrtek 16. září 2010                sv. Ludmila                           
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
   
Pátek 17. září 2010                sv. Kornélius a Cyprián, sv. Robert Bellarmín                          
Pátek  
   
P. Vrbiak 12:20 Sezemice výuka náboženství na ZŠ
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  Sezemice po mši sv. - setkání NET FOR GOD
   
Sobota 18. září 2010                 sv. Josef Kupertinský
                 
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
   
Neděle 19. září 2010                     25. neděle v mezidobí 
               
  Sbírka na církevní školství  
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Kořínkovou a rodiče z obojí strany
   
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Marii Červínkovou, manžela, zetě Josefa
                 a celý rod  
 
Oznámení: Příští týden začíná výuka náboženství v Sezemicích na ZŠv pátek v 12:20 hod.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
                 
 
 
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253    
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“