Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 26. září 2010
Ohlášky
Petr Borský
26.09.2010 10:09:47
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
Pořad bohoslužeb v týdnu od 26. září 2010 do 03. října 2010
             
Neděle 26. září 2010                     26. neděle v mezidobí  sv. Kosma a Damián
                 
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Václava Novotného, manželku a syna 
  Václava a rodiče z obojí strany
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. za Františka Šmahu, manželku Marii a celý rod
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Václava Beka, manželku, vnuka Václava
        
                 
   
   
  a snachu Annu
P. Brousil 14:00 hod. Ředice poutní mše sv. s intencí dle rozpisu v kalendáři intencí
   
P. Brousil 14:00 hod. Ředice poutní mše sv. s intencí dle rozpisu v kalendáři intencí
Pondělí 27. září 2010                sv. Vincenc z Pauly                           
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
p.Borský 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství na ZŠ
p.Borský 14:00 hod. Býšť výuka náboženství na ZŠ  
   
Úterý 28. září 2010       Slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa                          
                 
             
P. Vrbiak 15:00 hod. Mnětice poutní mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Středa 29. září 2010                Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
P. Brousil 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
P. Vrbiak 16.00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
   
   
Čtvrtek 30. září 2010                sv. Jeroným                          
P. Brousil 17.30 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
   
Pátek 01. října 2010                sv. Terezie od Dítěte Ježíše                          
Pátek  
   
P. Vrbiak 12:30 Sezemice výuka náboženství na ZŠ
   
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření a tichá adorace
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence a promítání  
  filmu s duchovní tématikou - na faře  
Sobota 02. října 2010                 svatí andělé strážní
                 
P. Vrbiak 17:00 hod. Bělečko mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
P. Brousil 17:30 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření a tichá adorace
P. Brousil 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
Neděle 03. října 2010                     27. neděle v mezidobí 
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Kořínkovou a rodiče z obojí strany - 3
   
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Františka Jirouta, rodiče a celý ten rod
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Černných a Metelkovu
   
P. Vrbiak 14:00 hod. Ředice mše sv. o výročí posvěcení kostela s intencí dle rozpisu 
   
Oznámení: sbírka na cirkevní školství o minulé neděli vynesla: Sezemice - 4 830Kč, 
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
                 
Kunětice - 950Kč, Dašice - 1125Kč, Býšť - 2 882Kč. Štědrým dárcům srdečně Pán Bůh zaplať.
 
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“