Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 24. října 2010
Ohlášky
Petr Borský
24.10.2010 09:55:26
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
Pořad bohoslužeb v týdnu od 24. října 2010 do 31. října 2010
             
Neděle 24. října 2010                    30. neděle v mezidobí / sv. Antonín Maria Klaret
                 
     Sbírka na misie  
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Jaroslava Beráka, Annu Valentovou 
  a oba rody  
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za rodinu Mlčochovu, Vlasákovu a Ráčkovu
 
                 
   
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Faltysovu a Navrátilovu
 
P. Brousil 14:00 hod. Ředice poutní mše sv. s intencí dle rozpisu v kalendáři intencí
Pondělí 25. října 2010                  sv. Kryšpín
             
P. Brousil 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
p. Borský 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství na ZŠ
p. Borský 14:00 hod. Býšť výuka náboženství na faře  
   
Úterý 26. října 2010                  sv. Rustik
                 
             
  volný den - beze mše svaté
   
Středa 27. října 2010                  sv. Evarist
  07:30 hod. Sezemice mše sv. zrušena
P. Brousil 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
   
   
Čtvrtek 28. října 2010                  Svátek sv. Šimona a sv. Judy, apoštolů 
   
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
   
Pátek 29. října 2010                  sv. Narcis / bl. Restituta Kafková
Pátek  
   
   
P. Brousil 17:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence  
    a ke společnému posezení na faře    
Sobota 30. října 2010                   sv. Marcel
                 
P. Brousil 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
   
Neděle 31. října 2010                    31. neděle v mezidobí / sv. Wolfgang
   
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za rodinu Kašparovu a Chválovu
   
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Františka Novotného
                 
Oznámení: V pátek 29. října 2010 probíhá na základních školách druhý den podzimních prázdnin.
Proto se na ZŠ v Sezemicích neuskuteční výuka náboženství.  
                      Od pondělí 1. listopadu 2010 se mění začátky mší svatých: v Sezemicích a Dašicích  
budou odpolední mše začínat od 17 hodin, v Býšti od 16 hodin. Mše v Kuněticích a Bělečku  
budou mít začátek od 16 hodin.  
            Při nedělní mši sv. dne 17. října v Býšti byla při misijním jarmarku získána částka 1 500,- Kč.
            P. M. Vrbiak bude od pondělí 25. října do neděle 31. října 2010 čerpat řádnou dovolenou.  
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
                 
Kunětice - 950Kč, Dašice - 1125Kč, Býšť - 2 882Kč. Štědrým dárcům srdečně Pán Bůh zaplať.
 
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“