Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 26. prosince 2010
Ohlášky
Petr Borský
25.12.2010 23:00:54
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
                 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 26. prosince 2010 do 02. ledna 2011
   
Neděle 26. prosince 2010              Svátek Svaté rodiny, sv. Štěpána, prvomučedníka
 
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za rodinu Valentovu, za Miloslavu a Bohumila
  Prauze a za Josefa Komárka  
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Annu Bisovou, manžela a celý rod
 
Pondělí 27. prosince 2010              Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty              
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
   
   
Úterý 28. prosince 2010             Svátek sv. Mlaďátek, mučedníků
                 
P. Brousil 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Středa 29. prosince 2010              sv. Tomáš Becket        
  16:00 hod. Býšť mše sv. zrušena, odsloužena  v úterý 
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
       
                 
Čtvrtek 30. prosince 2010              bl. Evženie Ravasco           
P. Brousil 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pátek 31. prosince 2010              sv. Silvestr I.
   
   
P. Brousil 16:00 hod. Býšť mše svatá, poděkování za uplynulý rok a prosba o milosti 
   
 
  do nového roku 2011  
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše svatá, poděkování za uplynulý rok a prosba o milosti 
  do nového roku 2011  
   
Sobota 01. ledna 2011                     Slavnost Matky Boží Panny Marie
   
P. Brousil 08:00 hod. Holice mše sv. s intencí podle rozpisu kalendáře farnosti
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemř. Oldřicha Ulricha a Václava Němce
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 14:00 hod. Bělečko mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
P. Brousil 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
"Salvátor" 16:00 hod. Sezemice vánoční koncert   viz plakát na nástěnce  
   
Neděle 02. ledna 2011                     2. neděle po Narození Páně / sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský
  08:00 hod. Holice mše sv. s intencí podle rozpisu kalendáře farnosti
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Marii Červínkovou, manžela, zetě Josefa
                 a celý rod  
 
        
                 
   
   
   
   
"Cantus Amici" 18:00 hod. Sezemice vánoční koncert   viz plakát na nástěnce  
                 
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“