Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 6. března 2011
Ohlášky
Petr Borský
05.03.2011 23:02:30
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
                 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 06. března 2011 do 13. března 2011
   
Neděle 06. března 2011                 9. neděle v mezidobí / bl. Friedrich
   
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
   
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Josefa Šmahu, manželku Marii a Josefa 
  Jelínka  
 
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Annu Málkovou, manžela a rodiče z obojí
  strany  
 
Pondělí 07. března 2011               Památka sv. Perpetuy a Felicity, mučednic
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
 
   
Úterý 08. března 2011                sv. Jan od Boha                            volný den - beze mše svaté
                 
                 
                 
   
Středa 09. března 2011               Popeleční středa / sv. Františka Římská  
   
P. Brousil 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
Čtvrtek  
   
Čtvrtek 10. března 2011               sv. Jan Ogilvie
                 
  09:30 hod. Hrochův Týnec vikariátní setkání kněží  
P. Brousil 16:20 hod. Sezemice křížová cesta
P. Brousil 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
Pátek 11. března 2011               sv. Eulogius z Kordoby
   
P. Vrbiak 16:20 hod. Sezemice křížová cesta
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence   
  a rozjímání nad liturgickými texty nadcházející neděle - na faře
   
Sobota 12. března 2011                sv. Kvirin
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
   
       
Neděle 13. března 2011                1. neděle postní / sv. Patricie
                 
   
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
   
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována na úmysl dárce 
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Kosinovu a Schejbalovu
                 
Oznámení: Při nedělní mši dne 27. února se uskutečnila sbírka "Svatopetrský haléř". Ve farnosti Sezemice + Kunětice
,+ Kunětice byla vybrána částka 3 852,- Kč, v Býšti částka 4 520,- Kč a v Dašicích 700,- Kč.
V týdnu nebude probíhat výuka náboženství z důvodu jarních prázdnin.  
P. Martin Brousil nebude od 11. 3. do 13. 3. 2011 přítomen.  
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“