Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 13. března 2011
Ohlášky
Petr Borský
12.03.2011 22:59:03
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
Pořad bohoslužeb v týdnu od 13. března 2011 do 20. března 2011
             
Neděle 13. března 2011                1. neděle postní / sv. Patricie
                 
 
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl dárce
   
 
   
 
 
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována na úmysl dárce (udílení popelce)
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Kosinovu a Schejbalovu
   
Pondělí 14. března 2011              sv. Matylda
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
p. Borský 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství na ZŠ
p. Borský 14:00 hod. Býšť výuka náboženství na faře  
   
Úterý 15. března 2011              sv. Longin                           volný den - beze mše svaté
                 
   
 
Středa 16. března 2011              sv. Heribert
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 15:20 hod. Býšť křížová cesta  
P. Brousil 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
Čtvrtek 17. března 2011              sv. Patrik
p. Vlasák 15:00 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ  
P. Brousil 16:20 hod. Býšť křížová cesta  
P. Brousil 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
   
Pátek 18. března 2011              sv. Cyril Jeruzalémský
Pátek  
   
P. Vrbiak 12:30 hod. Sezemice výuka náboženství na ZŠ  
P. Brousil 16:20 hod. Sezemice křížová cesta  
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  19:00 hod. Sezemice setkání "NET FOR GOD" na faře    
   
Sobota 19. března 2011              Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie
                 
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
 
Neděle 20. března 2011               2. neděle postní / sv. Archip
P. Vrbiak 08:00 hod. Holice mše sv. obětována za: (intence podle kalendáře) 
   
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Josefa Krpatu a rodiče z obojí strany 
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Brandejsovu a Boženu Jedličkovou
   
Oznámení:  Společná modlitba za volbu biskupa po bohoslužbách už není aktuélní. Odložit.
 
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kunětice - 950Kč, Dašice - 1125Kč, Býšť - 2 882Kč. Štědrým dárcům srdečně Pán Bůh zaplať.
                 
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“