Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 3. dubna 2011
Ohlášky
Petr Borský
02.04.2011 23:11:42
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
                 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 03. dubna 2011 do 10. dubna 2011
   
Neděle 03. dubna 2011                 4. neděle postní / sv. Nikita
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Holice mše sv. obětována za: (intence podle kalendáře) 
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Kořínkovou a rodiče s obou stran
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Marii Hokovou a manžela
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Jaroslava Brandejse, manželku a rodiče
  z obojí strany  
                 
Pondělí 04. dubna 2011                sv. Izidor Sevillský
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
 
   
p. Borský 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství na ZŠ
p. Borský 14:00 hod. Býšť výuka náboženství na faře  
   
Úterý 05. dubna 2011                sv. Vincent Ferrerský                            volný den - beze mše svaté
                 
                 
                 
   
Středa 06. dubna 2011                bl. Notger
   
  07:30 hod. Sezemice mše sv. zrušena
P. Brousil 16:20 hod. Býšť křížová cesta  
P. Brousil 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Čtvrtek  
Čtvrtek 07. dubna 2011                sv. Jan Křtitel de la Salle
                 
p. Vlasák 15:00 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ  
P. Brousil 17:20 hod. Dašice křížová cesta
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
Pátek 08. dubna 2011                sv. Albert a sv. Dionýsius
   
P. Vrbiak 12:30 hod. Sezemice výuka náboženství na ZŠ  
P. Vrbiak 17:20 hod. Sezemice křížová cesta
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence   
  a rozjímání nad liturgickými texty nadcházející neděle - na faře
   
Sobota 09. dubna 2011                sv. Marie Kleofášova
   
P. Brousil 17:20 hod. Kunětice křížová cesta
P. Brousil 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
   
       
Neděle 10. dubna 2011                 5. neděle postní / sv. Michael de Sanctis
                 
   
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Kořínkovou a rodiče s obou stran
   
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za 
                 
Oznámení:    "Misijní koláč"    Sezemice-3827.-    Dašice-300.-    Býšť-2731.-    Pan Bůh zaplať!
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“