Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 17. dubna 2011
Ohlášky
Petr Borský
15.04.2011 23:18:53
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
                 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 17. dubna 2011 do 24. dubna 2011
   
Neděle 17. dubna 2011                   KVĚTNÁ NEDĚLE (PAŠIJOVÁ) / sv. Inocenc
Sbírka na "Plošné pojištění" (1)
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Karla Čelouda a rodiče
P. Sokol 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Havránkovu, Keroušovu a Jiroutovu
   
Pondělí Svatého týdne 18. dubna  2011                                                                            sv. Krescens
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností 
 
   
p. Borský 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství na ZŠ
p. Borský 14:00 hod. Býšť výuka náboženství na ZŠ
   
Úterý Svatého týdne 19. dubna 2011                         výroční den zvolení papeže Benedikta XVI.                        
                 
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
Středa Svatého týdne 20. dubna 2011                                                                                  sv. Hugo                 
  07:30 hod. Sezemice mše sv. se ruší
P. Vrbiak 16:00 hod. Býšť svátost smíření a od 16:20hod. + Křížová cesta
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
       
                 
Čtvrtek 21. dubna 2011                   ZELENÝ ČTVRTEK                                                     sv. Anselm
biskup Kajnek 09:30 hod. Hradec Králové Missa Chrismatis - svěcení posvátných olejů
   
P. Sokol 17:10 hod. Dašice svátost smíření
P. Sokol 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
                  do 20:00 hod. Dašice možnost tiché adorace v Getsemanské zahradě
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice svátost smíření
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
                  do 20:00 hod. Sezemice možnost tiché adorace v Getsemanské zahradě
Pátek 22. dubna 2011                   VELKÝ PÁTEK                                                              sv. Leonid
   
Petr Borský 15:00 hod. Býšť Křížová cesta
Frant. Vlasák 15:00 hod. Dašice Křížová cesta
  15:00 hod. křížová cesta  
  15:00 hod. křížová cesta  
Jan Smetana 15:00 hod. Sezemice Křížová cesta
Jiřina Záveská 15:00 hod. Kunětice Křížová cesta
P. Sokol 18:00 hod. Býšť velkopáteční obřady  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice velkopáteční obřady  
Sobota 23. dubna 2011                    BÍLÁ SOBOTA              Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
od 15:00 hod. do 16:00 hod. Býšť možnost tichého rozjímání u Božího hrobu
od 15:00 hod. do 16:00 hod. Sezemice možnost tichého rozjímání u Božího hrobu
P. Sokol 18:00 hod. Býšť velikonoční vigilie  
P. Vrbiak 19:30 hod. Sezemice velikonoční vigilie  
   
Neděle 24. dubna 2011                  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně                                      sv. Jiří
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Kořínkovou a rodiče z obou stran
P. Sokol 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za   
   
   
   
                 
   
                 
   
   
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Banišovu a Štěpánkovu
Oznámení:  Na velikonoční vigílii 23. 4. v sobotu si farníci k obřadům mohou přinést malé svíčky.
24. 4. na "Slavnost Zmrtvýchvstání Páně" se můžou přinést pokrmy k k posvěcení, podle starobylé tradice.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“