Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 1. května 2011
Ohlášky
Petr Borský
30.04.2011 23:15:53
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
                 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 01. května 2011 do 08. května 2011
   
Neděle 01. května 2011               2. neděle velikonoční (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ) / sv. Josef Dělník
   
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Kořínkovou a rodiče z obou stran
 
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za pana Václava Janáčka, rodiče a sourozence
 
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za 
                 
Pondělí 02. května 2011              Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
 
   
p. Borský 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství na ZŠ
p. Borský 14:00 hod. Býšť výuka náboženství na faře  
   
Úterý 03. května 2011              Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
                 
                 
                 
 
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Středa 04. května 2011              sv. Florián
   
P. Brousil 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 15:30 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Čtvrtek  
Čtvrtek 05. května 2011              sv. Gothard
                 
p. Vlasák 15:00 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ  
P. Brousil 17:30 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
Pátek 06. května 2011              sv. Jan Sarkander
   
P. Vrbiak 12:30 hod. Sezemice výuka náboženství na ZŠ  
P. Brousil 17:30 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence   
  a rozjímání nad liturgickými texty nadcházející neděle - na faře
Sobota 07. května 2011              sv. Benedikt II.
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
  18:00 hod. Býšť zahájení pěší poutě do Bělečka v kostele  
P. Brousil 18:00 hod. Bělečko mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
   
       
Neděle 08. května 2011                3. neděle velikonoční / Panna Maria,Prostřednice všech milostí
                 
P. Brousil 08:00 hod. Holice mše sv. obětována za: (intence podle kalendáře) 
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Ladislava Martínka, bratra Josefa a celý ten rod
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za rodinu Kučerovu a Kubátovu a za živé a zemřelé
  těchto rodů  
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Bartošovu a Kouřimovu
Oznámení: Ve farnosti Býšť se od nového týdne mění začátky mší svatých ve středy.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“