Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 8. května 2011
Ohlášky
Petr Borský
07.05.2011 22:56:54
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
Pořad bohoslužeb v týdnu od 08. května 2011 do 15. května 2011
             
Neděle 08. května 2011             3. neděle velikonoční / Panna Maria, Prostřednice všech milostí
                 
P. Brousil 08:00 hod. Holice mše sv. obětována za: (intence podle kalendáře) 
   
 
   
 
 
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Ladislava Martínka, bratra Josefa a celý ten rod
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za rodinu Kučerovu a Kubátovu a za živé a zemřelé
  těchto rodů  
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Bartošovu a Kouřimovu
   
Pondělí 09. května 2011           sv. Hermus
P. Brousil 07:30 hod. Sezemice mše sv. spojena s májovou pobožností
   
p. Borský 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství na ZŠ
p. Borský 14:00 hod. Býšť výuka náboženství na faře  
P. Vrbiak 14:00 hod. Býšť  pohřební mše sv. za zemřelého pana Kosinu
   
Úterý 10. května 2011           sv. Izidor z Madridu a sv. Job                  volný den - beze mše svaté                
                 
   
 
Středa 11. května 2011           sv. Ignác z Láconi
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. spojena s májovou pobožností
   
P. Brousil 16:00 hod. Býšť mše sv. spojena s májovou pobožností
   
Čtvrtek 12. května 2011           sv. Pankrác, sv. Nereus a Achilleus
  09:30 hod. Luže vikariátní mše sv. obětována za kněze vikariátu
p. Vlasák 15:00 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ  
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. spojena s májovou pobožností
   
   
Pátek 13. května 2011           Panna Maria Fatimská, sv. Ondřej Hubert Fournet
Pátek  
   
P. Vrbiak 12:30 hod. Sezemice výuka náboženství na ZŠ  
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. spojena s májovou pobožností
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence   
  a rozjímání nad liturgickými texty nadcházející neděle - na faře
   
Sobota 14. května 2011           Svátek sv. Matěje, apoštola
                 
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu  
  a spojena s májovou pobožností  
Neděle 15. května 2011            4. neděle velikonoční / sv. Žofie
Sbírka na "Kněžský seminář" 
   
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Alenu a Františka Pultarovy a rodiče z obojí
  strany  
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za 
   
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“