Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 22. května 2011
Ohlášky
Petr Borský
21.05.2011 23:14:47
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
                 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 22. května 2011 do 29. května 2011
                 
Neděle 22. května 2011              5. neděle velikonoční / sv. Julie a sv. Rita
   
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelou paní Evu Schneiderovou 
  a za živé a zemřelé z obojí strany  
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována na úmysl sloužícího
 
P. Vrbiak 14:00 hod. Ráby mše sv. obětována za rodáky z Rábů  
Pondělí 23. května 2011             sv. Jan Křtitel de Rossi
p. Borský 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství na ZŠ  
p. Borský 14:00 hod. Býšť výuka náboženství na faře
P. Vrbiak 18:00 hod. Kostěnice mše sv. spojena s májovou pobožností
Úterý 24. května 2011             sv. Vincent Lerinský      
  volný den - beze mše svaté
Středa 25. května 2011             sv. Beda Ctihodný, sv. Řehoř VII., sv. Marie Magdalena de Pazzi
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. spojena s májovou pobožností
P. Brousil 16:00 hod. Býšť mše sv. spojena s májovou pobožností
Čtvrtek 26. května 2011             Památka sv. Filipa Neriho
p. Vlasák 15:00 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ  
P. Brousil 18:00 hod. Práchovice mše sv. spojena s májovou pobožností
   
Pátek 27. května 2011             sv. Augustin z Cantenbury 
P. Vrbiak 12:30 hod. Sezemice výuka náboženství na ZŠ  
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. spojena s májovou pobožností
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence   
NOC 20:00 hod. Sezemice Varhanní koncert (Jiří Kožnar), prohlídka kostela s historickým výkladem
KOSTELŮ   Kunětice Prohlídka kostela s historickým výkladem
    Dašice Prohlídka kostela s historickým výkladem (František Vlasák)
  21:00 hod. Sezemice Varhanní koncert (Barbora a Klára Scholleová), čtení z Bible
    Kunětice Varhanní koncert (Jiří Kožnar)
    Dašice Varhanní koncert-LITURGICKÉ A MARIÁNSKÉ PÍSNĚ (Anička Burdová) 
  22:00 hod. Sezemice Varhanní koncert (Marek Scholle), 
                 
Sobota 28. května 2011             sv. Emil
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu  
  a spojena s májovou pobožností  
Neděle 29. května 2011              6. neděle velikonoční / sv. Maximin
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelou paní Radku Novákovou 
  a za živé i mrtvé z obojí strany  
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Annu Rambouskovou a celý rod
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
Oznámení: Při nedělní mši dne 15. května 2011 se uskutečnila sbírka na "Kněžský seminář".
Ve farnostech byly vybrány tyto částky: Sez. - 3 414 Kč, Kun.-1105Kč, Daš. - 900Kč, Býšť - 2 892Kč.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“