Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 12. června 2011
Ohlášky
Petr Borský
11.06.2011 23:20:13
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
Pořad bohoslužeb v týdnu od 08. května 2011 do 15. května 2011
Pořad bohoslužeb v týdnu od 12. června 2011 do 19. června 2011
   
Neděle 12. června 2011                Slavnost Seslání Ducha svatého / sv. Jan z Fakunda  
Sbírka pro "Potřeby diecéze"
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Kořínkovou a rodiče z obou stran
   
P. Sokol 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Marii Janáčkovou a manžela
       
Pondělí 13. června 2011               Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve                                                          
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
p. Borský 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství odpadá
p. Borský 14:00 hod. Býšť výuka náboženství odpadá
 
Úterý 14. června 2011               sv. Anastáz    
                 
  volný den - beze mše svaté
 
Středa 15. června 2011               sv. Vít   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
 
P. Brousil 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
 
   
   
Čtvrtek 16. června 2011               sv. Benon
p. Vlasák 15:00 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ  
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
 
Pátek 17. června 2011               sv. Řehoř Barbarigo
   
P. Vrbiak 12:30 hod. Sezemice výuka náboženství na ZŠ  
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
  19:30 hod. Sezemice setkání "NET FOR GOD" na faře  
   
Sobota 18. června 2011               sv. Marina
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za Aloise Drahoráda
  a manželku  
                 
Neděle 19. června 2011                Slavnost Nejsvětější Trojice / sv. Jan Nepomuk Neumann a sv. Romuald
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Holice mše sv. obětována za: (intence podle kalendáře) 
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelou maminku a bratra
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za   
   
   
   
                 
   
                 
   
   
   
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodiče Shánělovy
 
Oznámení:
 
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“