Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 28. srpna 2011
Ohlášky
Petr Borský
27.08.2011 22:46:56
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 28. srpna 2011 do 04. srpna 2011
                 
Neděle 28. srpna 2011              22. neděle v mezidobí / Památka sv. Augustina
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
P. Brousil 09:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
  11:00 hod. Býšť slavnostní mše sv. k výročí 200 let od posvěcení kostela 
  obětována za farnost Býšť  
                 
Pondělí 29. srpna 2011              Památka Umučení sv. Jana Křtitele            
P. Vrbiak 07.30 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl sloužícího
   
Úterý 30. srpna 2011              sv. Fiakr                      volný den - beze mše svaté
 
Středa 31. srpna 2011               sv. Rajmund
P. Brousil 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
P. Vrbiak 15:20 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
Čtvrtek 01. zárí 2011                 sv. Jiljí
P. Brousil 17:30 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
Pátek 02. září 2011                 sv. Justus
P. Brousil 17:30 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence   
  a rozjímání nad liturgickými texty nadcházející neděle
      nebo promítání filmu s duchovní tématikou  
Sobota 03. září 2011                  Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností a spojená 
  s mariánskou pobožností  
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za: (intence neobsazena)
P. Brousil 18:00 hod. Bělečko mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
Neděle 04. září 2011                  23. neděle v mezidobí / sv. Růžena z Viterba
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za všechny prvňáčky a školáky u příležitosti
  začátku nového školního roku  
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Jakuba Grimla a jeho dědu Františka
  Vápeníka  
  15:00 hod. Ráby slavnostní mše sv. k výročí posvěcení kaple
   
Oznámení: Pozvání na oslavy 200 let kamenného kostela sv. Jiří v Býšti, které se konají
v neděli 28. srpna 2011.              
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“