Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
IMG_2707.JPG
Hudebníci zpestřují zahájení oslav
Prožíváme...
Advent
„Připravme cestu Pánu, vyrovnejme mu stezky.“