Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
IMG_2711.JPG
Po přednášce byla kromě volné diskuse i příležitost nahlédnout do staré pamětní knihy farnosti
Prožíváme...
Advent
„Připravme cestu Pánu, vyrovnejme mu stezky.“